Făgăraș este o localitate în județul Brașov, cu o populație de 30714 locuitori.

Făgăraș

Muzeul Țării Făgărașului

Google Static Map

Coordonate GPS:
45.84501 N, 24.97381 E

Muzeul înființat în anul 1923 pe baza colecției etnografice a profesorului Valeriu Literat (1885-1972) după mai multe denumiri astăzi poartă numele de Muzeul Țării Făgărașului și prin documente de istorie reprezintă evoluția civilizației Țării Făgărașului.

Are trei secțiuni: Istoria Țării Făgărașului, Etnografia Țării Oltului și Galeria de sculptură a lui Virgil Fulicea. Aici putem vedea o mască romană de paradă din secolele II - III, tezaur monetar medieval de la Părău (sec. XIV - XVII), obiecte arheologice, numismatice, carte veche românească, artă plastică, artă decorativă, meșteșuguri populare, icoane pe sticlă, port popular, ceramică, țesături, obiceiuri, icoane pe sticlă, ouă încondeiate, arta lemnului, meșteșuguri, arme, numismatică, cahle, documente, lapidarium, glăjărie, artă decorativă și plastică.

Muzeul Țării Făgărașului, Costume populare sec. XIX., Foto: Iulian Șchiopu Muzeul Țării Făgărașului, Sala de arme, Foto: Iulian Șchiopu
Muzeul Țării Făgărașului, Costume populare, Foto: Iulian Șchiopu Muzeul Țării Făgărașului, Altar triptic sec. XVII., Foto: Iulian Șchiopu Muzeul Țării Făgărașului, Sala de icoane, Foto: Iulian Șchiopu Muzeul Țării Făgărașului, Pistol și corn de pulbere sec.XVII- XVIII., Foto: Iulian Șchiopu Muzeul Țării Făgărașului, Inel de tâmplă sec.XII-XIII, Foto: Iulian Șchiopu Muzeul Țării Făgărașului, Suliță și apărătoare de cap, sec.XVI - XVII, Foto: Iulian Șchiopu Muzeul Țării Făgărașului, Diplomă de înnobilare - Balthazar Bathory,1592, Foto: Iulian Șchiopu Muzeul Țării Făgărașului, Statui ecleziastice sec. XVII, Foto: Iulian Șchiopu Muzeul Țării Făgărașului, Scrin săsesc sec. XIX., Foto: Iulian Șchiopu
Muzeul Țării Făgărașului, Monede tezaur medieval -Părău sec. XIV -XVII, Foto: Iulian Șchiopu Muzeul Țării Făgărașului, Ladă de zestre 1875, Foto: Iulian Șchiopu Muzeul Țării Făgărașului, Masă de olărit sec.XIX, Foto: Iulian Șchiopu

Vizitabil

1 iunie-30 septembrie

8.00 -18.00, sâmbătă-duminică 8.00-16.00

1.octombrie - 31 mai

8.00-16.00

Contact

Tel : 0040-268-211-862

Ghidaj în limbile: română, engleză, franceză

Muzeul Țării Făgărașului, Sobă de cahle, sec. XIX, Foto: Iulian Șchiopu Muzeul Țării Făgărașului, Mască romană, sec. II- III d. Hr., Foto: Iulian Șchiopu Muzeul Țării Făgărașului, Bornemisza Anna, soția principelui Mihail Apaffy I, Foto: Iulian Șchiopu Muzeul Țării Făgărașului, Război de țesut, sec. XX, Foto: Iulian Șchiopu

Share Muzeul Tarii Fagarasului, Fagaras (E68 Sibiu-Brasov)

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email Tumblr