Munții Retezat se găsesc în partea de vest a Carpaților Meridionali, fiind renumiți prin flora variată și multitudinea lacurilor.

Retezat

Vf. Paltina - Vf. Custura

Google Static Map

Coordonate GPS:
45.30519 N, 22.87208 E

Durata: 6 - 7 h
Lungime: 16.5 km
Diferență de nivel: +580 m / -270 m
Observații: Drum periculos iarna.

Urmărind marcajul banda roșie sosit dinspre Godeanu, de pe platoul Muntelui Paltina (2152 m), coborâm ușor puțin spre stânga ocolim Vârful Sturul (2 149 m), și coborâm întro șa. De aici continuăm pe culme, trecem pe lângă o proeminență stâncoasă, și coborâm în Curmătura Soarbele, dintre Paltina și Stănuleții. Aici ne întâlnim cu:

Vf. Paltina, Foto: Bogdan Danciu Răsare soarele deasupra masivului Țarcu, văzut din Retezat, Foto: Bogdan Danciu
În șaua Soarbele, Foto: Florian Preknya Lunca Berhinei - Sub vf. Piatra Iorgovanului Stănuleții mici, Foto: Bogdan Danciu Stănuleții mari, Foto: Bogdan Danciu

Continuăm pe creastă, înaintăm printre lespezi, lăsăm la stânga vf. Stănuleții Mari și după șaua dintre Stănuleții Mari și Mici, înaintăm pe versantul unui vâlcel, trecem printre jnepenișuri și în fața noastră a apare dintr-o dată, Piatra Iorgovanului (l997 m).

Apare Piatra Iorgovanului, Foto: Augustin Ardeleanu Piatra Iorgovanului, Foto: Augustin Ardeleanu În drum spre Piatra Iorgovanului, Foto: Ovidiu Bobu Piatra Iorgovanului, Foto: Bogdan Danciu Piatra Iorgovanului, Foto: Augustin Ardeleanu Piatra Iorgovanului, Foto: Marian Ghibu
Piatra Iorgovanului, Foto: Ovidiu Bobu Piatra Iorgovanului, Foto: Bogdan Danciu

Urcăm pantele sale, traversăm o vâlcea seacă, trecem printr-un jnepeniș și ieșim pe platoul de sub vârf. De aici o săgeată ne arată drumul spre vârf. Din vârf drumul nostru coboară și se întâlnește cu

Câmpușel - Sub vf. P.Iorgovanului

În scurt timp ajungem în Șaua Albele, lăsăm la stânga vârful Albele, înaintăm prin jnepenișuri, repezișuri și ajungem în Scocul Drăcșanului.

Pe Piatra Iorgovanului, Foto: Ovidiu Bobu Între Piatra Iorgovanului și vf.Albele., Foto: Bogdan Danciu Vârful Albele, Foto: Bogdan Danciu După vf.Albele, Foto: Ovidiu Bobu Stâna Drăcșanu, Foto: Bogdan Danciu Plaiul Drăcșanu, Foto: Bogdan Danciu Scocul Drăcșanului, Foto: Bogdan Danciu

Traversăm vâlceaua cu multe blocuri de calcar și pe aceeași direcție (sud-nord) urcăm pe lângă un pârâiaș. În sus, pe pârâu, întâlnim un izvor care din timp în timp bolborosește. Revenim la potecă, marcajul ne poartă pe la obârșia unor vâlcele afluente Lăpușnicului, ne duce printr-un coridor al pădurii de jnepeni, și dintr-o dată ajungem în Șaua Plaiului Mic. Aici întâlnim:

Lacul Bucura - Câmpul lui Neag Șaua Plaiului Mic, Foto: Bogdan Danciu Șaua Plaiului Mic, Foto: Bogdan Danciu Șaua Plaiului Mic, Foto: Bogdan Danciu Șaua Plaiului Mic, Foto: Bogdan Danciu Traseul Varful Paltina - Varful Custura, Muntii Retezat, Foto: Bogdan Danciu Șaua Plaiului Mic, Foto: Bogdan Danciu Traseul Varful Paltina - Varful Custura, Muntii Retezat, Foto: Marian Ghibu

De aici continuăm pe culme, în urcuș, spre vârful Custura, evităm pe la nord vârful Păpușa Custurii, ajungem întro șa, unde întâlnim:

Lacul Bucura - vf.Custura vf.Custura - Uricani

De aici, împreună cu crucea galbenă, printr-un urcuș obositor, ajungem pe Vârful Custura

Șaua Plaiului Mic spre vf. Custura, Foto: Bogdan Danciu Vârful Custura 2457m, Foto: Dan Harabagiu
Vârful Custura 2457m, Foto: Bogdan Danciu Vârful Custura 2457m, Foto: Bogdan Danciu Vârful Custura 2457m, Foto: Bogdan Danciu Vârful Custura 2457m, Foto: Bogdan Danciu Vârful Custura 2457m, Foto: Dan Harabagiu

Share Traseul Varful Paltina - Varful Custura, Muntii Retezat

Facebook Twitter LinkedIn