Brașov este reședința județului Brașov și are 252.200 de locuitori.

Brașov

Brașov, Prima Școală Românească

Google Static Map

Coordonate GPS:
45.63586 N, 25.58117 E

În 1495, când și-a deschis porțile Prima Școală Românească, era lucru mare. La școală venea doar alesul satului, ca să învețe și să devină dascălul, notarul sau chiar preotul satului. Venea la școală, și aducea o găleată de grâu, un car cu lemne și 4 florini (bani cu care cumpărai 3-4 boi), și studia gramatici, învățătură bizantină, pilde din biblie, dar și filozofia secolul XVI, citate din Aristotel, Democrit și alții. Elevii de atunci, învățau cum se fac actele oficiale în cancelarii, aveau un manual de cultura albinelor, unul cu legile comerciale, și chiar un manual de macrobiotică - secretul de a-ți lungi viața, apărut în 1844 de Pavel Vasici. Grație diaconului Coresi aici au văzut lumina tiparului primele cărți în limba română. El a venit aici de la Târgoviște în 1556, când în biserică se folosea limba slavonă, iar preoții din Ardeal începuseră să traducă în limba română cărțile bisericești. A recunoscut imediat că în Ardeal erau nevoie de cărți în limba română. Prin cele 39 de cărți tipărite, în 150-200 de exemplare, tot serviciul religios ortodox al țării era bine întreținut. În muzeul școlii este păstrată tiparnița, împreună cu cele 9 exemplare coresiene. În muzeu se mai pot admira cărți ferecate în argint, documente de pe vremea lui Ștefan cel Mare, un hrișov din 1656, sălile Tudor Ciortea (muzică) și Ștefan Mironescu (pictură)

Prima Scoala Românească, Foto: Robert Lázár Prima Scoala Românească, Hrișov Gheorghe Ștefan 1656, Foto: Robert Lázár
Prima Scoala Românească, Socotitoarea, Foto: Robert Lázár Prima Scoala Românească, Foto: Robert Lázár Prima Scoala Românească, Sala de clasă, Foto: Robert Lázár Prima Scoala Românească, Catedra, Foto: Robert Lázár Prima Scoala Românească, Sala de expoziție, Foto: Robert Lázár Prima Scoala Românească, Tiparnița lui Coresi, Foto: Robert Lázár Prima Scoala Românească, Tetraevanghel miniat scris pe pergament de Mateiaș Logofătul la Mănăstirea Râșca, Foto: Robert Lázár Prima Scoala Românească, Ferecătură de evanghelie 1737, Foto: Robert Lázár Prima Scoala Românească
Prima Scoala Românească, Cronica Transilvaniei din vremea lui Mihai Viteazul, Nurenberg 1603, Foto: Robert Lázár Prima Scoala Românească, Cazania lui Varlaam, Cartea Românească de învățătură 1643, Foto: Robert Lázár Prima Scoala Românească, Manuscris din timpul lui Ștefan cel Mare sec.XV, Foto: Robert Lázár Prima Scoala Românească, Piatra de mormânt a popii Costea - anul 1477 luna oct 2 zile s-au pristavit Popa Costea din Brasov veșnica pomenire -, Foto: Robert Lázár Prima Scoala Românească, Port popular, Foto: Robert Lázár Prima Scoala Românească Prima Scoala Românească, Ferecătură evenghelie, sec.XVIII, danie C-tin Brâncoveanu, Foto: Robert Lázár Prima Scoala Românească, Ferecătură evenghelie, 1753, danie Dimitrie Nicolau, Foto: Robert Lázár Prima Scoala Românească, Minei sec XVIII Țara Românească, Foto: Robert Lázár

Programul de vizitare:

9.00-17.00

Contact: tel. 0040-268-511-411

Răspundem în limbile: română, franceză, germană

Share Prima Scoala Romaneasca, Brasov

Facebook Twitter LinkedIn