Torda, Kolozs megye városa, 47.7442 lakosa van.

Torda
Környék

Torda, Potaissa ősi város

Google Static Map

Torda Kolozsvártól délre helyezkedik el, a legrégebbi időktől lakott település. 100 és 271 között a hajdani Potaissa római közigazgatás volt. A város története szorosan összefüggött a sókitermeléssel. Bányászatát a rómaiak indították el, és 1853-ban Torda az erdélyi sóbányák központja lett. A jelenlegi múzeum, a hajdani Sókamara épületében működik. 1320-1576 között 128 erdélyi országgyűlést tartottak a katolikus templomban. A Magyar Királyság idején Torda vármegye székhelye volt, 1876-tól pedig Torda-Aranyos vármegye székhelye. 1925-1950 között Torda megye székhelye volt. Most pedig lássuk a város történelmét dióhéjban, időrendi sorrendben.

100-271 - Aurelian idejében Potaissa településen római adminisztráció volt

1075 - Thorda (Turda) jelenik meg egy I. Géza király által aláírt okmányon

1241 - a várost felgyújtották a tatárok

1271 - A sóbányák első írásos említése.

1274 - a központi katolikus templom papjának említése

1279 - megalakul Erdély 7. vármegyéje, Torda.

1285 - a várost másodszor gyújtják fel a tatárok

1288 - az erdélyi nemesek I. összejövetele Tordán.

1289 - IV. László aranyosi földjét a székelyeknek adja, létrejön Aranyosszék.

1311-1340 - a katolikusok felépítik az újtordai református templomot.

XV. sz - az ágostonos rend felépíti Ótorda jelenlegi református templomát.

1568 - az országgyűlés megszavazta, a lekiismereti szabadság és a vallási türelem törvényét

1589 -megalakul az unitárius gimnázium

1601 -Torda mellett megölik Mihai Viteazult

1614 -Bethlen Gábor sóvágóknak adja a néptelen települést, újraindul a sókitermelés.

1665 - a gyulafehérvári országgyűlés nemes várossá nyilvánítja

1796 - megszületik Jósika Miklós

1781 - Iosefin kiáltvány vallásszabadságot biztosított az ortodoxoknak

1828 - megszületik Dr. Ioan Rațiu

1839 - felépül a Rațiu család görög-katolikus temploma

1848 - a nemesi ellenállás központja

1880 - felépül a sörgyár

1918 - Torda a nemesek ellenállásának központja

1921 - elkezdi működését az üveggyár

1944 Tordai csata a magyar-német és szovjet-román seregek között

Torda, Foto: Luidort Péter Torda, Foto: Luidort Péter Torda, Foto: Ionuț Măciucă Torda, Foto: Luidort Péter Torda, Foto: WR Torda, Foto: WR Torda, Foto: WR Torda, Foto: WR Torda, Foto: Luidort Péter Torda, Foto: Luidort Péter Torda, Foto: Ana Maria Catalina Torda, Foto: Ana Maria Catalina Torda, Foto: Luidort Péter Torda, Foto: WR Torda, Foto: Ana Maria Catalina Torda, Foto: Luidort Péter Torda, Foto: Ana Maria Catalina Torda, Foto: Ana Maria Catalina Torda, Foto: Ana Maria Catalina Torda, Foto: Ana Maria Catalina Torda, Foto: Luidort Péter Torda, Foto: Ana Maria Catalina Torda, Foto: Ana Maria Catalina Torda, Foto: Florin Coman Torda, Foto: Ionuț Măciucă Torda, Foto: Luidort Péter Torda, Foto: Daniela Stelia Torda, Foto: Ionuț Măciucă

Látnivalók

Katolikus templom
Újtordai református templom
Tordai sóbánya
Ótorda református temploma
Romkert
Kastély vagy Torda vára
Római vár
Ferencesrendi komplexum
Az Avram Iancu utcai kőlap
Törvényszék, Régi városháza
A Rațiu család temploma
Sósfürdő
Dörgő sósvöly tavai
Sós-patak
Kimpel ház
Torda municípium színháza
Fejedelmi palota, Sókamaraház
Sóvágók temploma
Bethlen kastély
Református parókia, Római kövek
Unitárius templom
Fodor ház
Tímárok háza
A vármegye ispánjának háza
Mikó palota
Református parókia
Románok közt ortodox templom
Pénzügyi palota
Református iskola
Unitárius iskola
Ratiu házak
Mihai Viteazul főgimnázium
Wesselényi udvarház
Vármegyeház, Polgármesteri hivatal
Erzsébet szálló
Téglás ház
Tutschek ház
Aranyospolyán Görög-katolikus templom
Katolikus iskola
Harmath ház
Tóth család háza
Lázár villa
Zsinagóga
Mihai Viteazul sírja
Aranyospolyán Református templom
Történelmi Múzeum
Becski ház
Sörgyár

Share Torda, Potaissa ősi város

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email Tumblr