Harta geografică a României

Google Static Map
Câmpia de vest Carpaţii Occidentali Carpaţii Meridionali Carpaţii Orientali Câmpia Română Subcarpaţii getici Podişul Getic Podişul Moldovei Delta Dunării Munţii Dobrogei Podişul Dobrogei

Marea Neagră

Carpaţii Meridionali Carpaţii Orientali Carpaţii Occidentali

Unităţi de relief

Munţi:

Carpaţii Occidentali Carpaţii Meridionali Carpaţii Orientali

Subcarpaţii getici

Munţii Dobrogei

Podişuri:

Podişul Transilvaniei

Podişul Getic

Podişul Moldovei

Podişul Dobrogei

Câmpii:

Câmpia Română

Câmpia de vest

Delta Dunării